England Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 1st Youth ODI

England Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 1st Youth ODI

England Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 1st Youth ODI