Bangladesh Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 2nd Youth Test - day 2

Bangladesh Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 2nd Youth Test - day 2

Bangladesh Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 2nd Youth Test - day 2