Bangladesh Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 1st Youth Test - day 3

Bangladesh Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 1st Youth Test - day 3

Bangladesh Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 1st Youth Test - day 3