Bahrain v Kuwait, ACC Western Region T20

Bahrain v Kuwait, ACC Western Region T20

Bahrain v Kuwait, ACC Western Region T20